CenDeluxe Hotel, Tuy Hoà

Địa chỉ: 02 Hải Dương, Tuy Hòa, Phú Yên

Mẫu khóa: XS4 + ESD online + Lift control + T&A

Số lượng phòng: 221

Năm hoàn thành: 2009

PMS: SMILE

Website: http://cendeluxehotel.com

CenDeluxe Hotel, Tuy Hoà

Giỏ hàng (0 Sản phẩm)

Chat Zalo

0968 22 66 88

Messager

Zalo

Gọi ngay